Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII/248/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas.Uchwała nr XXXIII/247/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Latowicz na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku.”Uchwała nr XXXIII/246/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz”.Uchwała nr XXXIII/245/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.Uchwała nr XXXIII/244/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.Uchwała nr XXXIII/243/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.Uchwała nr XXXIII/242/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Strategię Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015 – 2025.Uchwała nr XXXIII/241/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Latowicz na 2022 rok.Uchwała nr XXXIII/240/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Latowicz, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania.Uchwała nr XXXIII/239/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania.Uchwała nr XXXIII/238/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Latowicz, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.Uchwała nr XXXIII/237/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.Uchwała nr XXXIII/236/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Uchwała nr XXXIII/235/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.Uchwała nr XXXIII/234/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie zasad, trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Latowicz i sposobu jej rozliczania.Uchwała nr XXXIII/233/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.Uchwała nr XXXIII/232/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.Uchwała nr XXXIII/231/2022 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz.