Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 19/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Zarządzenie nr 18/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2024 r.Zarządzenie nr 17/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w roku 2024Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, na rok szkolny 2024/2025Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, na rok szkolny 2024/2025Zarządzenie nr 14/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy dla obywateli UkrainyZarządzenie nr 12/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 19 stycznia 2024 - w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy dla obywateli UkrainyZarządzenie nr 11/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 19 stycznia 2024 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2024 r.Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 17 stycznia 2024 - w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia spraw Gminy Latowicz w imieniu Burmistrza Latowicza i udzielenia upoważnieniaZarządzenie nr 9/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 17 stycznia 2024 - w sprawie powierzenia Sekretarza do prowadzenia spraw Gminy Latowicz w imieniu Burmistrza Latowicza i udzielenia upoważnieniaZarządzenie nr 8/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 17 stycznia 2024 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy LatowiczZarządzenie nr 7/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnychZarządzenie nr 6/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zadaniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Latowicz -IV etap w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Latowicz”Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2024Zarządzenie nr 4/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Latowicz na rok 2024Zarządzenie nr 3/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latowicz w roku 2024Zarządzenie nr 2/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.Zarządzenie nr 1/2024 Burmistrz Latowicza z dnia 03 stycznia 2024 - w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Latowicz na lata 2024-2026