Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie Sołtysom zaświadczeń.
 4. Informacja z pracy komisji stałych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, tj. 7 maja 2024 r.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas, stanowiących własność Gminy Latowicz
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 7.2 wzmocnienie kompetencji uczniów, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej
  edukacji na Mazowszu, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Latowicza
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz
 11. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Latowicz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2024.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 37
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: II SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2024 09:27:28
Data udostępnienia informacji: 24.05.2024 09:29:43
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2024 09:27:34
Rejestr zmian