Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi inwentaryzacji oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego i ekologicznego przedmiotowego oświetlenia drogowo – ulicznego na terenie Gminy Latowicz. Zakres obejmuje około 781 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Z podziałem na następujące miejscowości:

Borówek-16szt., Budy Wielgoleskie-30szt., Budziska-26szt., Chyżyny-26szt., Dąbrówka-16szt., Dębe Małe-38szt., Gołełąki-4szt., Generałowo-10szt., Kamionka-33szt., Latowicz- 285szt., Oleksianka 52szt., Redzyńskie-25szt., Stawek-9szt., Strachomin 16 szt., Transbór 32 szt., Waliska 23 szt.., Wężyczyn 20 szt., Wielgolas-123 szt. ,

UWAGA: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.

I. Inwentaryzacja – obejmująca następujące elementy sieci oświetlania ulicznego:

1. Oprawy oświetleniowe – zestawienie (typy, moce opraw, rodzaj źródeł światła, ocena stanu technicznego)

2. Skrzynki sterujące SON – zestawienie (lokalizacja, rodzaje skrzynek, opis obwodów z wyszczególnieniem nazw ulic – dróg, których oświetlenie zasilane jest z tych obwodów, ilości opraw w obwodach, moce obwodów, elementy sterujące określenie właściciela, typy współpracujących z szafką reduktorów mocy, rodzaj obudowy, ocena stanu technicznego). Do opracowania należy dołączyć schematy ideowe szafek SON wraz z układem zasilania.

3. Stacje transformatorowe – zestawienie (lokalizacja – nr działki geodezyjnej, numer stacji, zabezpieczenie, budowa kontenerowa, słupowa).

4. Układy pomiarowe – opis, ocena pod kątem dostosowania do zasady TPA.

5. Infrastruktura sieci oświetlenia – zestawienie (lokalizacja, słupy, wysięgniki, linie zasilające, osprzęt). Opis i ocena działania. Określenie właścicieli w/w elementów, ocena stanu technicznego.

6. Sterowanie siecią oświetleniową – opis i ocena działania dla poszczególnych szafek SON

7. Inwentaryzacja z natury – lokalizacja dla słupów i skrzynek SON, przebieg linii, lokalizacja względem drogi, itp.

 

PUNKTY ŚWIETLNE – latarnie opisane na mapie:

- lokalizacja – (ulica lub nr drogi lub nr ewidencyjny gruntów),

- właściciel słupa,

- typ słupa,

- wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej,

- odległość między słupami w metrach oraz od krawędzi jezdni,

- ocena stanu technicznego słupa,

- typ oprawy oświetleniowej,

- ocena stanu technicznego oprawy,

- typ źródła światła,

- moc źródła światła,

- wysięgnik (obecny lub mocowanie na słupie),

- mocowanie (na szczycie, nad linią, pod linią) wysokość, odległość między słupami,

- ilość opraw na słupie,

- numer PUNKTU KONTROLNO – POMIAROWEGO z którym związana jest latarnia,

PUNKTY KONTROLNO – POMIAROWE (szafki SON) opisane na mapie:

- oznaczenie szafki,

- lokalizacja – (ulica lub numer drogi lub nr ewidencyjny gruntów)

- źródło zasilania,

- typ szafki oświetleniowej,

- rodzaj obudowy (klasa izolacji),

- rodzaj układu pomiarowego,

- typ reduktora mocy,

- moc rzeczywista opraw ulicznych powiązanych z punktem,

- wartość zabezpieczeń przed licznikowych,

- ilość opraw ulicznych zasilanych z punktu kontrolnego.

Opracowanie inwentaryzacji w formie drukowanej 4 egzemplarze (część graficzna - 4 egz. w skali 1:500 w wersji papierowej złożone do formatu A4), odpowiednik w formie elektronicznej (mapa rastrowa - pliki pdf) na nośniku typu PenDrive.

Uwaga:

Inwentaryzacja winna obejmować całość oświetlenia drogowego w gminie, również punktów świetlnych montowanych na istniejących liniach napowietrznych PGE.

Należy uzyskać od właścicieli ww. linii napowietrznych informację, w jakim okresie planują modernizacją lub likwidację istniejących linii.

 

II. Audyt

Analiza techniczno – ekonomiczna i proponowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia przy zachowaniu norm.

AUDYT ENERGETYCZNY:

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.

2. Wnioski z inwentaryzacji Opraw Ulicznych.

3. Wnioski z inwentaryzacji Punktów Kontrolno – Pomiarowych.

4. Zgodność z normami oświetlenia.

5. Ogólna ocena stanu oświetlenia w gminie.

6. Szczegółowa analiza wyników pomiarów oświetlenia wybranych dróg i ulic w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową.

7. Analiza zainstalowanych typów oraz modeli Opraw Ulicznych.

8. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.

9. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.

10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.

11. Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.

12. Ocena prawidłowości działania układów sterowania oświetleniem ulicznym,

a) zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej, analiza obecnych układów kontrolno pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany,

b) propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zaleconych zmian.

13. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.

14. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji.

15. Analiza modernizacji oświetlania dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego do realizacji wariantu wraz z analizą finansową).

AUDYT EKOLOGICZNY:

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.

2. Analiza zainstalowanych w gminie typów oraz modeli Opraw Ulicznych.

3. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.

4. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.

5. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia emisji CO2 wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.

6. Analiza modernizacji oświetlenia pod kątem zmniejszenia emisji CO2 dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego do realizacji wariantu wraz

z analizą finansową).

7. Analiza emisji CO2 przed i po modernizacji.

8. Wnioski z analizy redukcji CO2.

9. Analiza oddziaływania na środowisko.

KOSZTORYSY INWESTORSKIE:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich obejmujących wymianę opraw ulicznych dla poszczególnych wariantów (Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 550
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa: „Wykonania inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Latowicz”
Typ: Zapytania (do 30.000 euro)
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Nowicki
Osoba, która udostępnia informację: Tadeusz Nowicki
Data wytworzenia informacji: 16.03.2020 12:16:10
Data udostępnienia informacji: 16.03.2020 12:17:54
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2020 12:16:10
Rejestr zmian