Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Latowicz, dnia 04.07.2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Latoiwczu

ul. Rynek 6A

05--334 Latowicz

 

Zamawijacy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postepowaniu na Dostawę wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu. Ofertę nalezy złożyc do 12.07.2022r. w sposób opisany w zapytaniu ofertowym.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

-/Anna Niedek/-

Sprostowanie:

W związku z rozbieznością w terminie składania ofert w zapytaniu ofertowym Zamawijacy informuje:

Oferty należy składać do dnia: 12.07.2022 r. do godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej , ul. Rynek 6A, 05-334 Latowicz lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 6A, 05-334 Latowicz z dopiskiem Oferta na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.”

Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Latowicz  p. 15 o godz. 12.30 

Zamawiający dopuszcza też złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanów dokumentów składających się na ofertę. Wiadomość zawierająca ofertę powinna być opatrzona tytułem „Oferta na dostawę wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej”. W przypadku wyboru oferty złożonej elektronicznie przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał oferty do zamawiającego. O terminowości złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu na serwer poczty przychodzącej zamawiającego. Skan oferty należy przesłać na adres g-socko@gmina-latowicz.plw terminie do dnia 12.07.2022r. do godz. 12.00

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 167
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa: Dostawa wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
Typ: Zapytania (do 30.000 euro)
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Soćko
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Soćko
Data wytworzenia informacji: 04.07.2022 12:47:55
Data udostępnienia informacji: 04.07.2022 14:27:37
Data ostatniej aktualizacji: 12.07.2022 11:28:38
Rejestr zmian